++ ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนดรุณวิทยา ++
  Untitled Document
 


ค้นหาหัวข้อข่าวที่ต้องการ :

ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา(ระดับประถมศึกษา)  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 16:01:42
แข่งสารานุกรมไทย ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนราชานุบาล จ.น่าน  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 16:00:14
โรงพยาบาลน่านมาประเมินศูนย์เด็กเล็กและตรวจลูกน้ำยุงลาย  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:58:06
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:56:39
การไฟฟ้าหงสา และคณะศึกษาดูงานจากสปป.ลาว มาดูงานเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:55:05
ศึกษาดูงานเนื่องจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:49:14
แสดงความยินดีกับ เด็กชายวชิรวิทย์ รักษา   
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:46:20
ธกส.มอบรางวัลโครงการกุ๊กไก่ชวนออม  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:44:30
แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณวิทยาที่เข้าร่วมแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับจังหวัด  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:41:59
กล่าวคำชมเชยและแสดงความยินดีกับนักกีฬา  
วันที่: 26 ส.ค. 2558  เวลา: 15:39:54
คณะครูโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลปร  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:44:13
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:42:32
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(ประเมินไตรภาคี)  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:39:17
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(ประเมินไตรภาคี)  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:39:16
คณะครูโรงเรียนดรุณวิทยา ร่วมประเมินไตรภาคี ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:37:27
ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:34:45
ศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:27:55
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:10:46
โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนณ ห้องประชุมบลูสกาย น่านฟ้าในรีสอร์ท  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:06:18
อบรมบุคลากรผู้ใช้งานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:04:13
คณาจารย์และนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ เรื่องของการจัดการขยะ  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:00:58
าเรียนรู้ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด( DARE )  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 09:57:14
โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:10:24
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารกระบวนการจัดหาพัสดุที่มีความโปร่งใสและคุ้มค่า   
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:09:26
ประชุมโครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 /2558  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:08:20
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าเรียนรู้ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด( DARE )  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:06:45
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:44:45
อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอมให้ความรู้เรื่องของการจัดการขยะ  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:44:15
กิจกรรมให้ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:43:18
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)เปิดเทอมวันแรก  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:42:49
หน้า 1
|1|2

 

 
 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
darunee @right 2011
โีรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
246 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000