++ ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนดรุณวิทยา ++
  Untitled Document
 


ค้นหาหัวข้อข่าวที่ต้องการ :

คณะครูโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลปร  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:44:13
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก   
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:42:32
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(ประเมินไตรภาคี)  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:39:17
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(ประเมินไตรภาคี)  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:39:16
คณะครูโรงเรียนดรุณวิทยา ร่วมประเมินไตรภาคี ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:37:27
ศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:34:45
ศึกษาดูงานเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:27:55
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:10:46
โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนณ ห้องประชุมบลูสกาย น่านฟ้าในรีสอร์ท  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:06:18
อบรมบุคลากรผู้ใช้งานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:04:13
คณาจารย์และนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ เรื่องของการจัดการขยะ  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 10:00:58
าเรียนรู้ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด( DARE )  
วันที่: 06 ก.ค. 2558  เวลา: 09:57:14
โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:10:24
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารกระบวนการจัดหาพัสดุที่มีความโปร่งใสและคุ้มค่า   
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:09:26
ประชุมโครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 /2558  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:08:20
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าเรียนรู้ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด( DARE )  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:06:45
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:44:45
อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอมให้ความรู้เรื่องของการจัดการขยะ  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:44:15
กิจกรรมให้ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:43:18
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)เปิดเทอมวันแรก  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:42:49
ลงนาม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:51:29
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน  
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:49:27
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน  
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:49:27
โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็กเยาวชนและประชาชน รุ่นที่2   
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:44:42
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่: 17 มี.ค. 2558  เวลา: 13:01:59
มอบผ้าพันคอลูกเสือ(A.T.C.) ให้แก่คุณครูที่ผ่านการประเมินการตรวจขั้น 5  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:31:11
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลบ้านสวนตาล ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมแข่งขันกา  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:26:57
มัคคุเทศก์น้อยต้อนรับคณะท่านปลัดกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วัดสวนตาล  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:25:21
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา(นคศ.) ได้มาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:23:57
รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:22:49
หน้า 1
|1|2

 

 
 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
darunee @right 2011
โีรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
246 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000