++ ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนดรุณวิทยา ++
  Untitled Document
 


ค้นหาหัวข้อข่าวที่ต้องการ :

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)  
วันที่: 18 ก.ค. 2557  เวลา: 16:05:07
ประกาศ !!!! เกรดภาคเรียน ที่ 2/2556 สามารถเข้าดูได้แล้วค่ะ  
วันที่: 21 มี.ค. 2557  เวลา: 14:21:02
ประกาศ !!!! นัเกเรียนโรงเรียนดรุณฯสามารถเข้าดูเกรดในเว็บไซต์ได้แล้วค่ะ  
วันที่: 08 พ.ย. 2556  เวลา: 22:09:08
สโมสร โรตารี จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้องที่สังคมควรช่วยเหลือ  
วันที่: 07 พ.ย. 2556  เวลา: 09:54:47
ครูอบรมโปรแกรมวัดผล  
วันที่: 19 ก.ค. 2556  เวลา: 12:20:50
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556  
วันที่: 26 มิ.ย. 2556  เวลา: 07:08:27
คณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนประสบวาตภัย  
วันที่: 10 พ.ค. 2556  เวลา: 04:03:10
ประกาศรับรองมาตรฐานการศึกษา  
วันที่: 03 พ.ค. 2556  เวลา: 05:03:48
นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับน  
วันที่: 04 ก.พ. 2556  เวลา: 02:05:35
โรงเรียนเทศบาลปากคลอง จังหวัดระยอง ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน โครงการเด่  
วันที่: 04 ก.พ. 2556  เวลา: 02:04:26
ในวันที่ 23 มกราคม 2556 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเ  
วันที่: 01 ก.พ. 2556  เวลา: 09:47:08
ในวันที่ 22 มกราคม 2556 ทางโมเดล 9 ทีวีได้มาถ่ายทอดเทปวัดสวนตาล  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:47:54
ในวันที่ 22 มกราคม 2556 ทางเทศบาลเมืองน่านได้ มาตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ของ  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:46:41
ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ครูภัทรานิตฐ์ ได้ขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่ม  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:46:10
ในวันที่ 18-19 มกราคม 2556 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ได้เข้าร่วม  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:45:12
ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ชมรมครู อปท.น่าน ร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน   
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:34:04
ในวันที่ 13 มกราคม 2556 ทางโรงแรมภูคาน่านฟ้า ได้จัดให้มีการวิ่งภูคาน่านฟ้า มินิ  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:31:28
ในวันที่ 12 มกราคม 2556 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ได้เข้าร่วมการจัด  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:30:01
ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ได้มีการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โรงเรียนดรุณ  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:21:00
การมอบของขวัญวันเด็กจากทางเทศบาลเมืองน่าน ในวันที่ 9 มกราคม 2556 ทางเทศบาลเมือง  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:18:59
การให้บริการเคลือบหลุ่มร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุในฟันถาวรของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 จากกลุ่  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:16:36
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:15:04
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2555 ทางโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:05:30
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ทางโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:03:17
วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ทางโรงเรียนได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมพุทธศาสนา จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมสัญจรส่งท  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 05:00:50
วันที่ 25 ธันวาคม 2555ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ได้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำ  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 04:59:22
24ธันวาคม 2556ทางโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 04:57:46
ผู้อำนวยการสมศรี จันทร์หอม ได้นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 04:37:30
วันที่ 22 ธันวาคม 2555บุคลากรผู้ดูแลเด็ก ได้จัดนิทรรศการครูปฐมวัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ทา  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 04:35:54
นักเรียนโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ได้เป็นตัวแทนชุมชนเขตเมืองน่าน บรรเลงดนตรี เปิดและปิดรา  
วันที่: 24 ม.ค. 2556  เวลา: 04:33:46
หน้า 1
|1|2

 

 
 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
darunee @right 2011
โีรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
246 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000