++ ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนดรุณวิทยา ++
  Untitled Document
 


ค้นหาหัวข้อข่าวที่ต้องการ :

โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:10:24
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารกระบวนการจัดหาพัสดุที่มีความโปร่งใสและคุ้มค่า   
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:09:26
ประชุมโครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3 /2558  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:08:20
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าเรียนรู้ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด( DARE )  
วันที่: 05 มิ.ย. 2558  เวลา: 15:06:45
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:44:45
อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอมให้ความรู้เรื่องของการจัดการขยะ  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:44:15
กิจกรรมให้ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:43:18
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)เปิดเทอมวันแรก  
วันที่: 22 พ.ค. 2558  เวลา: 13:42:49
ลงนาม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:51:29
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน  
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:49:27
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน  
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:49:27
โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็กเยาวชนและประชาชน รุ่นที่2   
วันที่: 10 เม.ย. 2558  เวลา: 14:44:42
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่: 17 มี.ค. 2558  เวลา: 13:01:59
มอบผ้าพันคอลูกเสือ(A.T.C.) ให้แก่คุณครูที่ผ่านการประเมินการตรวจขั้น 5  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:31:11
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลบ้านสวนตาล ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมแข่งขันกา  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:26:57
มัคคุเทศก์น้อยต้อนรับคณะท่านปลัดกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วัดสวนตาล  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:25:21
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา(นคศ.) ได้มาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:23:57
รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:22:49
จัดงานเปิดเฮือนชมเฮาชาวดรุณ  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:20:45
ประชุมปรึกษาในการจัดเตรียมสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางรองรับการประเมินสถานศึกษาในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:19:25
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาล 2 แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:17:30
นักเรียนคนเก่งที่ไปสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:16:04
แข่งขันโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:14:04
อบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี   
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:12:45
ชมรมครู อปท.น่าน ร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน ได้จัดงานวันครู  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:11:35
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:09:47
นายกเทศมนตรี นายสุรพล เธียรสูตร มอบของขวัญวันเด็กจากทางเทศบาลเมืองน่าน  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:59:13
แข่งขันกีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ.น่าน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:57:09
แข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นในระดับประเทศ  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:55:45
รางวัลชนะเลิศ การโต้วาที  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:54:11
หน้า 1
|1|2

 

 
 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
darunee @right 2011
โีรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
246 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000