++ ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนดรุณวิทยา ++
  Untitled Document
 


ค้นหาหัวข้อข่าวที่ต้องการ :

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่: 17 มี.ค. 2558  เวลา: 13:01:59
มอบผ้าพันคอลูกเสือ(A.T.C.) ให้แก่คุณครูที่ผ่านการประเมินการตรวจขั้น 5  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:31:11
ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลบ้านสวนตาล ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมแข่งขันกา  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:26:57
มัคคุเทศก์น้อยต้อนรับคณะท่านปลัดกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วัดสวนตาล  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:25:21
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา(นคศ.) ได้มาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:23:57
รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:22:49
จัดงานเปิดเฮือนชมเฮาชาวดรุณ  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:20:45
ประชุมปรึกษาในการจัดเตรียมสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางรองรับการประเมินสถานศึกษาในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:19:25
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาล 2 แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:17:30
นักเรียนคนเก่งที่ไปสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:16:04
แข่งขันโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:14:04
อบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี   
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:12:45
ชมรมครู อปท.น่าน ร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน ได้จัดงานวันครู  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:11:35
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 13:09:47
นายกเทศมนตรี นายสุรพล เธียรสูตร มอบของขวัญวันเด็กจากทางเทศบาลเมืองน่าน  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:59:13
แข่งขันกีฑาหนูน้อยเกมส์ อบจ.น่าน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:57:09
แข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นในระดับประเทศ  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:55:45
รางวัลชนะเลิศ การโต้วาที  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:54:11
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลเหรียญทอง สวดมนต์แปล  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:52:34
การประเมินการตรวจลูกเสือขั้น 5  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:50:51
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:49:23
จัดงานวันวชิราวุธ  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:45:51
เปิดโรงเรียนธนาคาร กับ ธกส.  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:43:17
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2557  
วันที่: 19 ก.พ. 2558  เวลา: 11:40:46
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)  
วันที่: 18 ก.ค. 2557  เวลา: 16:05:07
ประกาศ !!!! เกรดภาคเรียน ที่ 2/2556 สามารถเข้าดูได้แล้วค่ะ  
วันที่: 21 มี.ค. 2557  เวลา: 14:21:02
ประกาศ !!!! นัเกเรียนโรงเรียนดรุณฯสามารถเข้าดูเกรดในเว็บไซต์ได้แล้วค่ะ  
วันที่: 08 พ.ย. 2556  เวลา: 22:09:08
สโมสร โรตารี จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้องที่สังคมควรช่วยเหลือ  
วันที่: 07 พ.ย. 2556  เวลา: 09:54:47
ครูอบรมโปรแกรมวัดผล  
วันที่: 19 ก.ค. 2556  เวลา: 12:20:50
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556  
วันที่: 26 มิ.ย. 2556  เวลา: 07:08:27
หน้า 1
|1|2

 

 
 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
darunee @right 2011
โีรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
246 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000